Bury-KamińskaM., & GajdaA. (2017). Dwutorowe programowanie terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Logopedia Silesiana, (6), 139-156. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7309