KwaterkiewiczM. (2017). Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno‑ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio‑ i sześcioletnich. Logopedia Silesiana, (6), 211-222. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7313