ChęciekM., & Kozłowska-StochS. (2018). Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w leczeniu stanów logofobii. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 139-153. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8239