Gagat-MatuĊ‚aA., & MalikN. (2018). Dysfunkcje komunikacyjne u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 202-214. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8246