PrzybylaO., & WonsJ. (2018). Zaburzenia językowe i komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 226-254. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8248