HrycynaE. (2019). Opieka logopedyczna w przebiegu zaburzeń psychicznych – kwestie teoretyczne. Logopedia Silesiana, (8), 51-70. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.04