PanasiukJ. (2018). Recenzja: Alina Maciejewska: Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów. Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, 2015, 364 stron. Logopedia Silesiana, (7), 273-278. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8262