NowakT. (2019). Parser gramatyczny i jego strategie poznawcze. Kilka uwag na temat syntaksy i percepcji. Logopedia Silesiana, (8), 94-123. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.06