BieńkowskaK., JedlińskaA., LipiecD., & Więcek-PoborczykI. (2019). Dyslalia słuchowa a zaburzenia artykulacji o innej etiologii u dzieci z uszkodzeniem słuchu. Logopedia Silesiana, (8), 176-205. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.09