KokotM. (2019). Kategoryzowanie u osób z afazją – badania z wykorzystaniem procedury DRM, czyli tworzenia się fałszywych wspomnień. Logopedia Silesiana, (8), 242-273. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.12