Dzięcioł-ChlibiukE. (2019). Realizacja struktury opisu na podstawie wypowiedzi ustnych i pisanych osób z uszkodzonym słuchem. Logopedia Silesiana, (8), 301-350. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.14