SzewczykB. (2019). Diagnoza i terapia zaburzeń oddechowo-fonacyjnych w dyzartrii. Studia indywidualnych przypadków. Logopedia Silesiana, (8), 400-434. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.17