SytaA. (2019). Wybrane techniki kognitywne muzykoterapii neurologicznej w terapii afazji akustyczno-mnestycznej. Opis przypadku. Logopedia Silesiana, (8), 487-513. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.20