KlimkowskiM. (2019). Recenzja: Jolanta Panasiuk: Język a komunikacja w afazji. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2019. Logopedia Silesiana, (8), 517-518. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.21