MachoĊ›-NikodemM. Dogoterapia w pracy logopedycznej. Logopedia Silesiana, n. 1, 1 jan. 2012.