Logopedii SilesianyR. Strona tytułowa i spis treści. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2013.