PrzybylaO. Badanie opanowania umiejętności czytania przez uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2013.