ŁobosA. Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej – ich przydatność w pracy logopedycznej. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2013.