PrzybylaO. Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2012.