KasicaB. Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantatu ślimakowego. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2012.