Sacher-SzafrańskaK. Torowanie drogi rozwoju mowy poprzez rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci dotkniętych zaburzeniami autystycznymi oraz nauczycieli i logopedów. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2012.