Stando-PawlikM. Program pracy terapeutycznej z dzieckiem z podejrzeniem ABD. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2012.