WoźniakT. Ankieta oceniająca kompetencje potrzebne początkującym logopedom. Logopedia Silesiana, n. 2, 1 jan. 2012.