Logopedii SilesianyR. Strona tytułowa i spis treści. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.