Pluta-WojciechowskaD. Fonem jako prototyp i kategoria radialna. Koncepcja kognitywna. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.