LewickaT. Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.