LewickaT. Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.