LaryszD. Neuropsychologiczne uwarunkowania zespoĊ‚u Downa. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.