MireckaU. Zaburzenia dyzartryczne w ocenie własnej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.