RożekA. Zaburzenia czynności językowych w przypadku uszkodzeń prawopółkulowych na przykładzie pacjentów po udarach niedokrwiennych. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.