MilczanowskaK. Alalia prolongata czy oligofazja? Problemy diagnozy logopedycznej. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.