SamborB. Warunki anatomiczno-czynnościowe narządów mowy studentów wyższych szkół teatralnych. Logopedia Silesiana, n. 3, 1 jan. 2014.