PanasiukJ. Zespół dezintegracyjny w diagnozie i terapii logopedycznej. Logopedia Silesiana, n. 5, p. 167-198, 22 dez. 2016.