PrzybylaO. Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. Logopedia Silesiana, n. 5, p. 227-248, 22 dez. 2016.