CzyżA. Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, n. 5, p. 295-308, 20 dez. 2016.