Strach‑SączewskaA. Nawracające porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, n. 5, p. 309-321, 20 dez. 2016.