PrzybylaO. Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym. Logopedia Silesiana, n. 5, p. 357-390, 20 dez. 2016.