KwaterkiewiczM. Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno‑ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio‑ i sześcioletnich. Logopedia Silesiana, n. 6, p. 211-222, 20 dez. 2017.