CzyżA.; MichalczykA. Późna diagnoza niedosłuchu a jakość komunikacji i rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, n. 7, p. 164-183, 23 dez. 2018.