PrzybylaO.; WonsJ. Zaburzenia językowe i komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, n. 7, p. 226-254, 23 dez. 2018.