MinczakiewiczElżbieta Maria. 2014. “Muzyka I Muzykowanie W Pokonywaniu Trudności Komunikacyjnych I Językowych u Dzieci Z Diagnozą Autyzmu”. Logopedia Silesiana, no. 3 (January). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3177.