Rożek, Agnieszka. 2015. „Lateralizacja Funkcji Językowych U Pacjentów Z Pierwotnymi Nowotworami OUN. Lokalizacja Pierwotnie Rozproszona, Transfer Międzypółkulowy, Czy Różnice Interpersonaln”e. Logopedia Silesiana, nr 4 (styczeń). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4523.