Strach‑SączewskaAleksandra. 2016. “Nawracające Porażenie Nerwu Twarzowego W Przebiegu Zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium Przypadku”. Logopedia Silesiana, no. 5 (December), 309-21. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7281.