Michalczyk, Anna. 2016. “Opóźniony Rozwój Mowy I Jego Wpływ Na Rozwój Dziecka. Studium Przypadku Chłopca Z Ryzykiem Dysleksji”. Logopedia Silesiana, no. 5 (December), 337-56. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7284.