Hrycyna, Ewa. 2017. “Rozwijanie Słownictwa U Dzieci W Wieku Przedszkolnym Z Zaburzeniami Ekspresji Werbalnej. Problemy Teoretyczne”. Logopedia Silesiana, no. 6 (December), 73-88. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7297.