Wysocka, Marta, and Luiza Mackiewicz. 2017. “Odbiór Emocji Wyrażonych W Prozodii U Dzieci Z Uszkodzonym Narządem Słuchu”. Logopedia Silesiana, no. 6 (December), 89-103. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7306.