Chęciek, Mieczysław, i Kozłowska-StochSylwia. 2018. „Zastosowanie Technik Poznawczo-Behawioralnych W Leczeniu Stanów Logofobii. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 7 (grudzień), 139-53. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8239.