Czyż, Anna, i Anna Michalczyk. 2018. „Późna Diagnoza Niedosłuchu a Jakość Komunikacji I Rozwoju Psychospołecznego Dziecka W Wieku Przedszkolnym. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 7 (grudzień), 164-83. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8243.