Gagat-MatułaAnna, i Natalia Malik. 2018. „Dysfunkcje Komunikacyjne U Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 7 (grudzień), 202-14. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8246.