Przybyla, Olga, i Justyna Wons. 2018. „Zaburzenia Językowe I Komunikacyjne Dziecka Z Zespołem Aspergera. Studium Przypadk”u. Logopedia Silesiana, nr 7 (grudzień), 226-54. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8248.